Tu Nokwe Magic Guitar

ALBUM INFO

African Child is TU NOKWE's second studio album, released on the 26th October 2002.

SONG LYRICS

1. NGANE YAKWETHU

Uth'angithulekanjani?

We Gqezu ngane yakwethu

Yin'udlale ngam'?

2. AFRICAN CHILD (BAMBELELA)

Bambelela kimi

Bamba nas'isandla sam'

3. AFRICA CELEBRATES (KOBANJE)

Sekunjena namhlanje

Nobody can do it alone